Midday Thursday July 27th > Midday Monday 31st July 2017
Glyndyfrdwy, North Wales, Earth, Sol System, The Milky Way

Engaging speakers - Life skill workshops - Holistic Practitioners - Stalls - Live music - Family friendly event

What is it about?


An ultra chilled family friendly event to connect with like minded souls and explore the inner and outer spaces of our human existence and beyond.

An eclectic selection of speakers and workshops to enlighten and entertain. Set on a private site deep in the Dee Valley, North Wales.

Respecting respectful freedom of choice in this ever increasingly controlled world.

Holding up Tolerance, Compassion, Altruism and Unconditional Love as key components of our being.

Being conscious that we are all on our own individual path and each have something unique to share with the tribe.

As a family friendly event, we hope that you can respect a chilled vibe with no excessive drinking and accept that smoking is strongly discouraged in enclosed areas and around food zones.

We invite acoustic musicians to bring their instruments and come along and join us around the fire!

This is a not for profit event. We are running this at cost or at a financial loss, to bring like minded folk together.

Beth Ydyw?


Mae'r achlysur yma yn gyfle i ddod ynghyd ag eneidiau o'r un anian; dod ynghyd er mwyn

archwilio y mannau mewnol ac allanol o'r fodolaeth dynol, a thu hwnt.

Cyfle unigryw, wedi ei leoli mewn ardal o harddwch naturial eithriadol; safle preifat yn Nyffryn Dyfrdwy. Yma, fe fydd dewis eclectig o siaradwyr a gweithdai - i ddiddanu ac i ddysgu.

Mewn byd sydd fwy-fwy dan reolaeth - rydym yn dathlu yr hawl o ryddid i ddewis.

Bydd ysbryd a naws yr achlysur yn rhoi pwyslais holl bwysig ar goddefgarwch, tosturi, anhunanoldeb, cariad diamod.

Rydym yn cydnabod fod pawb ar siwrna gwahanol ac yn ymwybodol ein bod ni gyd efo rhywbeth unigryw i'w gyfrannu.

Rydym ni yn ddigwyddiad sy'n falch iawn o fod yn ystyriol o deuluoedd, a felly yn gofyn am gydweithrediad pawb i sicrhau nad oes yfed nac ysmygu gormodol; yn enwdig mewn mannau caeëdig ac ogwmpas bwyd.

Mae gwahoddiad i gerddorion acwstig ddod a'u hofferynnau ac i gymeryd rhan ogwmpas y tân.

Nid yw'r achlysur yma yn cael ei redeg er elw. Mae'n cael ei redeg ar gost ac o bosib colled ariannol - er mwyn dod ac unigolion ynghyd.

Speakers


Workshops


Stalls


Food & Drink


Practitioners


Music


Lots more content confirmed, just taking time to get added to the website!


How much is it?Full event tickets
 • £50 Full adult
 • £15 Children over 6 but under 16
 • Under 6's free!


Single day tickets
 • £20 single day (camping)
 • £15 single day (not camping - designed for locals or B&B lovers)
 • £8 single day child (camping)
 • £5 single day child (not camping)
 • Under 6's free!


All full event tickets include 4 nights camping unless otherwise specified.

Please bring proof of payment (paypal receipt) either printed or on a phone screen to gain entry (a wristband will be provided at the gate).

Please remember this is a not for profit event.

We are running this at cost or at a financial loss, just to bring like minded folk together.

Any unexpected surplus in funds will be used to develop the land and make things even better for future events.

Site Facilities?


 • Compost toilets
 • Hired in portaloos
 • Water taps on site
 • Marquees areas for talks / workshops
 • Communal fire area with a designated fire management team